Skadereparation/Maskinskada

Vad gör jag?

– Kontakta ditt försäkringsbolag omgående och anmäl skadan. Skriv en skadeanmälan.

– Vid Maskinskada, ha servicebok/historik till hands vid inlämnande av bil.

– Vid parkeringsskada måste en polisanmälan göras som sen ska skickas till ditt försäkringsbolag – ta diarienumret från polisen och lämna till försäkringsbolaget.

– Vid stöldskada måste alltid en polisanmälan göras med en fullständig förteckning över vad som skadats och saknas, Fyll i skadeanmälan och bifoga diarienumret från polisen och lämna till ditt försäkringsbolag.

– Vi har drop-in besiktningar men undvik mellan 11-12 då besiktningspersonalen har lunch, om möjligt tvätta bilen före besiktning.

– Tag alltid med det besked du erhållit från ditt försäkringsbolag, det är mycket viktigt för att vi skall kunna administrera den aktuella skadan på ett korrekt och snabbt sätt. Vi kontrollerar skadorna på din bil, fotograferar dessa samt upprättar en skadevärdering som sänds till ditt fösäkringsbolag.

– Förskringsbolaget skickar ett skadesvar till oss. Det kan ta allt från några timmar till flera dagar beroende på skadans omfattning.

– Bilen bokas in för reparation och om det går så förbeställer vi hem delar till din bil.

– När bilen lämnas för reparation bör den om möjligt vara tvättad och privata föremål samt värdesaker vara urplockat.